Založení společenství vlastníků

převádět byty do osobního vlastnictví. To však znamená, že stávající představenstvo je povinno ze zákona svolat ustavující schůzi SVJ (společenství vlastníků jednotek) a připravit všechny zásadní dokumenty pro fungování tohoto SVJ.

Tzn. připravit :

  • Stanovy SVJ

  • platební řád

  • domovní řád

  • kandidátní listinu do představentsva a do kontrolní komise

  • zorganizovat ustavující schůzi, zajistit prezenční listinu, notáře apod.

 

Předpokládám, že ustavující schůze by se měla konat v řijnu až listopadu tohoto roku.

Dovoluji si požádat všechny, kdo mají zájem se podílet na přípravě výše uvedených dokumentů, ať se na mě obrátí. Zejména bychom přivítali návrhy kandidátů do všech výše uvedených orgánů SVJ.

Rovněž na podzim končí fukční období stávajícího představenstva družstva. Přivítali bychom, kdyby jste navrhli i nové kandidáty do orgánů družstva(představenstvo, kontrolní komise).

Kontakt na mne nebo na ostatní členy představenstva najdete na webových stránkách družstva.

 

Předem Vám děkuji za aktivní zapojení do činnosti přípravy ustavující schůze SVJ.

František Polák – předseda představenstva.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit